SPOENK COACHING

Zonder wrijving geen glans

Privacy verklaring Spoenk Coaching

Spoenk Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Spoenk Coaching.

Spoenk Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Spoenk Coaching verwerkt
Spoenk Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag Spoenk Coaching persoonsgegevens verwerkt
Spoenk Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Spoenk Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spoenk Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaart
Spoenk Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de looptijd van de overeenkomst of opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spoenk Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spoenk Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Spoenk Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en plaatst zelf geen tracking cookie op je computer. Spoenk Coaching deelt wel berichten van de website spoenk.nu op sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen wel cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Spoenk Coaching maakt geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spoenk Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Spoenk Coaching van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar spoenk@spoenk.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Spoenk Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spoenk Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Spoenk Coaching maakt gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. De website spoenk.nu is voorzien van een TLS (voorheen SSL) certificaat. Wij versturen je gegevens hierdoor via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk die 'https' en het hangslotje weergeeft.
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd. De gegevens worden gemaild naar spoenk@spoenk.nu, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Disclaimer
Spoenk Coaching behoudt zich het recht de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen over de privacyverklaring
Spoenk Coaching is het coachingsbureau van Marjolein Aelberts , inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel nummer 342.696.21 en BTW nummer NL001897994B21.
mailadres:spoenk@spoenk.nu