SPOENK COACHING

Zonder wrijving geen glans

Algemene Voorwaarden

Op alle coachsessies bij Spoenk zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Alles wat u bespreekt met uw coach is vertrouwelijk.   

Spoenk zal zich ten volle inspannen om u professioneel te begeleiden. Zij heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de coachtherapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.   

Spoenk is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties).   

Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de coaching, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.   

Na het intakegesprek bepalen u en Spoenk samen of er een vervolgtraject plaatsvindt.   

Een telefonische of per email gemaakte reservering voor een coachsessie geldt als bindend. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders moet u de coachsessie gewoon betalen. Uitzondering is overmacht: ziekte en familieomstandigheden.   

Betalingswijze: U kunt het gefactureerde bedrag per bank overmaken. Vermeld bij overboeking altijd uw naam en het notanummer dat op de factuur staat. De nota kan worden overgemaakt op Rabobank rekeningnummer: NL51 RABO 0123.9615.48 t.n.v. Spoenk.nu. Het BTW nummer van Spoenk.nu is NL001897994B21.

U dient de facturen van Spoenk voor het aflopen van de betalingstermijn van twee weken te betalen. Niet of niet op tijd betaalde rekeningen worden in handen gegeven van een incassobureau. Indien u te laat betaalt wordt de behandeling niet aangevangen of per direct stopgezet. De oorspronkelijke vordering, verhoogd met de wettelijke rente blijft ten allen tijden direct opeisbaar. Vorderingen van een incassoservice brengen aanzienlijke kosten met zich mee die verhaalbaar zijn op de cliënt.   

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, regio Amsterdam. Spoenk.nu staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 34269621.